Dla gospodarstw rolnych

Zgodnie z ustawą z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1892), podatnik podatku rolnego może skorzystać ze specjalnej ulgi inwestycyjnej– odliczyć 25% wartości inwestycji. Wystarczy tylko, że spełniać będzie 2 warunki:

1) zakup i montaż elektrowni fotowoltaicznej zostały sfinansowane bez udziału środków publicznych (np. dotacji)

2) instalacja musi być wykorzystywana do celów produkcyjnych w obrębie definicji działalności rolniczej.

Ulga tego rodzaju przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu 25% udokumentowanych rachunkami nakładów od należnego podatku.

Jak wygląda krok po kroku realizacja inwestycji w mikroelektrownię:

1. znajdź dopasowaną do potrzeb energetycznych budynku ofertę fotowoltaiki wraz z montażem

2. poczytaj opinie i rekomendacje klientów

3. zapoznaj się z warunkami umowy

4. zrealizuj inwestycję

5. skorzystaj z 25% ulgi inwestycyjnej, dzięki czemu elektrownia zwróci się jeszcze szybciej. 🙂

Podsumowując, będąc rolnikiem można obniżyć podatek rolny nawet na okres 15 lat!

Ponadto systemy fotowoltaiczne świetnie wpisują się w trend EKO- sprawią, że Twoje gospodarstwo będzie nowoczesne.

W Centrum Energii Odnawialnej INTI zawsze proponujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb energetycznych gospodarstwa. Możesz dowiedzieć się więcej: