5 pytań o ceny prądu

Ceny energii elektrycznej to temat nie tylko budzący w Polsce skrajne emocje, ale również temat bardzo szeroki. W tym artykule rozprawiamy się z pięcioma najczęściej zadawanymi przez naszych klientów i czytelników pytaniami o koszty prądu. Jesteście ciekawi? Zapraszamy.

 1. Jakie taryfy są dostępne w Polsce?
  Rozróżnia się tzw. grupy taryfowe. Najczęściej występującymi są:
 • A23- taryfy dla największych odbiorców energii elektrycznej. Dokładniej, A23 to trójstrefowa taryfa, dzieląca dobę na:
  szczyt przedpołudniowy,
  szczyt popołudniowy
  pozostałe godziny.
  Korzystają z niej m.in.: kopalnie, huty, stocznie, duże fabryki, itp. W Polsce korzysta z niej niewiele, bo ok. 100 podmiotów. Jednocześnie poziom ich zapotrzebowania na prąd stanowi nawet 20% energii dostępnej na rynku.
 • B11- taryfa dla dużych przedsiębiorstw. Dokładniej, jednostrefowa taryfa, w której zawsze klient płaci tyle samo, niezależnie od pory czy dnia. Jest odpowiednikiem taryf G11 i C11.
 • B21- taryfa dla dużych przedsiębiorstw. Dokładniej, taryfa z jedną strefą, w której stawka za prąd jest stała, bez względu na dzień i porę.
 • B22- taryfa dla dużych przedsiębiorstw. Dokładniej, taryfa dwustrefowa, w której użytkownik płaci więcej w ciągu dnia, a mniej w nocy oraz w wybranych godzinach w ciągu dnia.
 • B23- taryfa dla dużych przedsiębiorstw. Dokładniej, taryfa trójstrefowa, która każdy dzień dzieli na szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy i pozostałe godziny.
 • C11- taryfa dla małych i średnich przedsiębiorców. Dokładniej, taryfa jednostrefowa, która jest odpowiednikiem G11, tylko jest dla firm. Płacimy w niej za prąd cały czas tyle samo i nie ma na to wpływu dzień czy godzina.
 • G11- jednostrefowa, najpopularniejsza taryfa dla domu. Podobnie jak w C11, płacimy w niej za prąd cały czas tyle samo i nie ma na to wpływu dzień czy godzina.
 • G12- taryfa dwustrefowa dla domu. Charakterystyczne dla niej są różne stawki- w zależności od pory dnia. Niższe koszty są w godzinach nocnych i dwie godziny w ciągu dnia. Nie zawsze, ale zazwyczaj są to godziny w nocy od 22.00 do 6.00, a w ciągu dnia 13.00 do 15.00. W pozostałych porach użytkownik płaci więcej.

Kim jest dystrybutor a kim sprzedawca energii?
Dystrybutor energii (inaczej Operator Systemu Dystrybucyjnego, OSD) jest właścicielem infrastruktury energetycznej, wykorzystywanej do dystrybucji energii. Oficjalnie koncesję na dystrybucję prądu posiada ok. 300 podmiotów gospodarczych, w Polsce mamy 4 głównych dystrybutorów. Gdy przyłączamy nieruchomość do sieci energetycznej, podpisujemy umowę dystrybucyjną z dystrybutorem prądu odpowiedzialnym za przesył energii na danym regionie Polski.
Z kolei sprzedawca energii sprzedaje własną energię bądź odkupioną od producenta. Jako ciekawostkę warto dodać, że w Polsce ponad 400 podmiotów ma koncesję na sprzedaż. Sprzedawców odróżnia liczba oferowanych użytkownikom taryf, stawka za 1 kWh oraz udział w ogólnym rynku.

 1. Jaka jest różnica między energią czynną a bierną?
  Energia czynna (opłata za energię czynną), to wyłącznie prąd, który w danym okresie wykorzystaliśmy. Cena energii czynnej obliczona jest jako iloczyn zużytej energii oraz ceny 1 kWh energii (po prostu, cena jednej kilowatogodziny została pomnożona przez liczbę kilowatogodzin prądu, które zużyliśmy).
  Energię bierną można określić jako moc, która jest pobierana przez urządzenie gdyż jest konieczna do normalnej pracy, ale nie jest zamieniana na pracę. Jakie urządzenia pobierają moc bierną? Praktycznie każde urządzenie za wyjątkiem grzejników pobiera moc bierną, różnica polega jedynie na różnicy w jej ilości. Pobieranie dużej mocy biernej w stosunku do poboru mocy czynnej powoduje zmniejszenie przepustowości linii przesyłowej u dostawcy, w rezultacie czego przesyła on mniej mocy czynnej, niż pozwalałaby na to linia.
 1. Czy poza założeniem instalacji fotowoltaicznej, są dodatkowe sposoby na zmniejszenie kosztów energii?
  Tak. Na podstawie naszych doświadczeń większe pole manewru mają przedsiębiorstwa, nie mniej, wspomnimy też o sposobach dla właścicieli domów jednorodzinnych.
  Co może zrobić firma? Może m.in.:
 • zmodernizować oświetlenie;
 • przyjrzeć się wentylacji i pomyśleć o zastosowaniu rekuperatorów;
 • zastosować system odzysku zużytej wody (głównie dla przedsiębiorstw produkcyjnych);
 • i ostatnie- jeśli nie najważniejsze- systematycznie monitorować energochłonność urządzeń.
  A domy? Proponujemy np.:
 • inwestować w urządzenia o wyższej klasie energetycznej;
 • zamienić kuchenkę na płytę indukcyjną;
 • lodówkę ustawić z dala od wszelkich źródeł ciepła.

Od czego zależy wysokość i czas zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę?

Potrzeby energetyczne budynku- roczne zużycie w MWh- im większe zużycie energii bezpośrednio z instalacji, tym szybszy okres zwrotu z inwestycji.

Obecne koszty- stawka za 1kWh dla taryfy, z której korzystamy. Znając ten parametr, jesteśmy w stanie obliczyć różnicę w kosztach obecnych i przyszłych.

Koszt mikroelektrowni, który będzie różny m.in. ze względu na miejsce montażu- na dachu czy gruncie.

Finansowanie- gotówka, kredyt, dotacja.

Macie inne pytanie? Możecie zadać je dzwoniąc pod nr +22 699 96 62 lub pisząc na kontakt@intisolar.pl.

Powrót