Gospodarstwa domowe będą mogły skorzystać ze wsparcia w finansowaniu zakupu instalacji fotowoltaicznych- o programie ,,Mój prąd”

Na przełomie sierpnia i września startuje rządowy program ,,Mój prąd". Wspiera finansowanie instalacji fotowoltaicznych. Już teraz sprawdź, ile zwrotu za zakup możesz otrzymać.


Podstawowym celem stojącym za nowym ,,instrumentem finansowym” jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych.
Oto główne zasady programu:
- budżet 1 mld złotych
- odbiorcą programu są gospodarstwa domowe, na których zostanie założona mikroelektrownia fotowoltaiczna
- dofinansowanie obejmuje 50% kosztów zakupu i montażu instalacji, jednocześnie nie przekroczy kwoty 5000zł
- biorąc pod uwagę ceny rynkowe, 5000zł dostanie elektrownia o mocy w przedziale 2-10 kW
- dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 23.07.2019
- zwrot części kosztów inwestycji w OZE otrzymamy dla instalacji przyłączonej do sieci po rozpoczęciu naboru
- prace inwestycyjne (podpisanie umowy z dystrybutorem i montaż licznika) muszą być zakończone w momencie gdy składamy wniosek
- w dofinansowaniu liczy się również data produkcji paneli- możemy bowiem założyć maksymalnie 2-letnie moduły
- naszym obowiązkiem przy składaniu wniosku jest przedłożenie: faktury za zakup i montaż paneli, potwierdzenie zapłaty faktury, dokument potwierdzający założenie licznika zawierający dane identyfikacyjne umowy kompleksowej
- nabór wniosków oraz całą obsługę programu ,,Mój prąd” prowadzi NFOŚiGW.
Po więcej informacji zajrzyj tutaj.

Zobacz więcej
Powrót