Odliczenie kosztów instalacji fotowoltaicznej od podatku rolnego- VAT a ryczałt

Dzisiaj zapraszamy Was do przyjrzenia się prawno- liczbowym aspektom obniżenia kosztów fotowoltaiki dla właścicieli gospodarstw rolnych.

VAT

Zgodnie z artykułem 13. Ustawy o podatku rolnym, rolnik rozliczający się w formie czynnego VAT-u ma prawo odliczyć 25% od podatku rolnego od zakupu i i montażu mikroelektrowni fotowoltaicznej. Pamiętajmy, że ulga inwestycyjna zostanie nam przyznana po zakończeniu procesu montażu. Ubiegając się o to odliczenie jesteśmy zobowiązani przedstawić odpowiednie rachunki i faktury potwierdzające inwestycje. Co ważne, jeśli rolnik sprzeda urządzenia fotowoltaiczne lub obiekty, na których są zamontowane, traci przyznaną ulgę.

Ulgi przyznawane są przez urzędy gminy (decyzje wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta).

Ryczałt

O prawach do ulgi dla rolnika rozliczającego się ryczałtowo możemy przeczytać w artykule 13. Ust.1 o podatku rolnym.

Jednym z niezbędnych warunków do uzyskania ulgi jest cel na jaki wykorzystujemy energię słoneczną zamienianą na prąd poprzez fotowoltaikę. Tym celem muszą być działania w ramach produkcji rolnej takie jak: zasilanie urządzeń, dzięki którym odbywa się produkcja rolna, oświetlenie chlewu, obory itp. Wykorzystywanie wyprodukowanej energii na potrzeby domowe jest niestety wykluczone. Grunty, na których będzie montowana instalacja powinny przynależeć do gminy, która przyznaje danemu rolnikowi ulgę. Jeśli inwestycja mieści się poza jej granicami- zwrot kosztów nie zostanie przyznany.

Ponadto warto pamiętać, że w przypadku tego odliczenia nie możemy finansować zakupu i montażu mikroelektrowni ze środków publicznych (mowa tutaj o pożyczkach, programach Mój Prąd i Agroenergia, dotacjach unijnych i preferencyjnych kredytach).

Podobnie jak w przypadku rolników rozliczających się przez VAT, właściciel działki traci prawo do przyznanej ulgi w przypadku sprzedaży działki, budynku z instalacją fotowoltaiczną bądź samego urządzenia.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji może przysługiwać maksymalnie do 15 lat.

Jak możemy Ci pomóc?

kontakt@intisolar.pl

Powrót