Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną z instalacji o mocy do 50 kW będą mogli być prosumentami odnawialnych źródeł energii

W dzisiejszym wpisie przybliżymy Wam szczegóły nowelizacji ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych: kiedy przedsiębiorcy otrzymają pierwsze wypłaty rekompensat oraz czym jest Pakiet prosumencki. Zapraszamy!

9 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Głównym celem ustawy jest wparcie finansowe przedsiębiorstw energochłonnych, których rentowność jest zagrożona ze względu na wzrost cen energii. Przypomnijmy, że wzrost cen energii elektrycznej spowodowany jest rosnącymi cenami zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzone regulacje mają prowadzić do poprawy warunków konkurencyjnych dla krajowego przemysłu energochłonnego wzorem innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

O czym powinni szczególnie pamiętać przedsiębiorcy, których dotyczy nowelizacja?

 1. Przewidziany na rekompensaty roczny budżet wyniesie:
 • w latach 2020, 2021: 0,89 mld zł,
 • w roku 2022: 1,77 mld zł, 2023 r. : 988 mln zł,
 • lata 2024-2028: przedział między 1,04 a 1,62 mld zł.
 1. Wypłaty rekompensat za 2019 rok rozpoczną się w 2020 roku. Środki pochodzą z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.
 2. Jeśli wartość wniosku o rekompensatę, który składa przedsiębiorca przekroczy przewidziany budżet, zostanie on proporcjonalnie zmniejszony dla wszystkich zgłaszających.
 3. Zwroty kosztów będą przyznawane w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 4. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie odpowiedniego wniosku do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który mają zostać przyznane rekompensaty.
 5. Czynnikami, od których zależeć będzie wysokość rekompensaty są między innymi:
 • poziom dochodów z aukcji uprawnień,
 • wartość rekompensat dla instalacji, na zakup których złożono wnioski o ulgę,
 • poziom intensywności pomocy publicznej,
 • poziom krajowego wskaźnika emisyjności CO2.

Warto też wspomnieć o tzw. Pakiecie prosumenckim. Dzięki niemu przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną z instalacji o mocy do 50 kW będą mogli być prosumentami odnawialnych źródeł energii. Kluczowe jest aby wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowiło przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej. ,,To jedna z dróg do zmniejszenia emisyjności naszej energetyki bez szkody dla polskiej gospodarki”- tak skomentowała nowelizację ustawy minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz.

W czym możemy Ci pomóc? kontakt@intisolar.pl
Infolinia: +22 699 96 62.


Powrót