50 KW NA START: WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Prowadzisz swój biznes w województwie śląskim? Koniecznie przeczytaj i dowiedź się jak skorzystać z dofinansowania na własną mikroelektrownię.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach prowadzi nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji, tj. instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

  1. w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
  2. w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:

  • pierwsza runda: 29.03.2021 r. – 30.04.2021 r.
  • druga runda: 01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
  • trzecia runda: 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji środków w Programie wynosi:

  • w formie dotacji: 1.000.000 zł,
  • w formie pożyczki: 9.000.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Więcej informacji oraz niezbędne wnioski znajdziesz na stronie źródła:  https://www.wfosigw.katowice.pl

Powrót