„Mój Prąd”

„Mój Prąd” to program priorytetowy, który został stworzony jako wsparcie w rozwoju energetyki prosumenckiej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

O dotację w programie możesz się ubiegać, jeśli instalacja spełnia następujące warunki:

  • jest zamontowana i podłączona do sieci elektroenergetycznej,
  • jest w zakresie mocy 2-10 kW i wytwarzana energia przeznaczana jest na potrzeby własne;
  • zakup nastąpił po 23.07.2019 r.,
  • nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

Cel – zwiększenie produkcji energii z instalacji PV
Budżet – do 1 000 000 tysięcy złotych
Beneficjenci – osoby fizyczne, które wytwarzają energię na potrzeby własne
Forma dofinansowania – do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5,000 złotych
Termin składania wniosków – I nabór (zakończony), II nabór – do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania środków;
Sposób składania wniosków – indywidulanie – tylko elektronicznie, przez firmę posiadającą porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – elektronicznie lub w wersji papierowej;

Niezbędne dokumenty do złożenia dofinansowania:

  • Kopia faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
  • Dowód zapłaty faktur – potwierdzenie wykonania przelewu/oświadczenie od firmy o uregulowaniu należności
  • Zaświadczenie OSD (Operator Sieci Dystrybucyjnej) o przyłączeniu instalacji (tzw. Protokół wymiany licznika)
  • Oświadczenie o samodzielnym montażu (tylko w przypadku, gdy instalacja była montowana samodzielnie a nie przez podmiot trzeci, zakładając posiadanie odpowiednich kwalifikacji)
  • Pełnomocnictwo – wtedy, gdy wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej

Jesteśmy jedną z firm, która posiada podpisane porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podpisując z nami umowę możesz być pewien, że cały proces dofinansowania zrobimy za Ciebie!

Wszystkie szczegółowe i niezbędne informacje na temat dofinansowania są dostępne bezpośrednio na stronie internetowej NFOŚiGW dedykowanej programowi – MÓJ PRĄD NFOŚiGW

Jeżeli wolisz złożyć wniosek samodzielnie – kliknij TUTAJ. W tym miejscu możesz pobrać przygotowaną przez Nas instrukcję indywidualnego składania wniosków za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.